O profesionálnej schizofrénii lekárov

19.02.2013 11:44

Politici často vykonávajú viaceré funkcie naraz. Poslanci sa hrajú na starostov, predsedov VÚC a ešte aj sedia v zastupiteľstvách miest, obcí a samosprávnych krajov. Tak aj potom vyzerá tento štát. Mimovládna organizácia INEKO poukázala na skutočnosť, že profesionálnou schizofréniou trpia aj lekári. Poďme sa pozrieť ako.

Na Slovensku je celkovo 18 774 lekárov. Až 4 074 z nich pracuje na viac ako jeden pracovný úväzok, čo predstavuje 21,7 percent lekárov. Rekordérom sa stal istý lekár, ktorý má až 3,5 úväzku, z čoho vyplýva, že vlastne pracuje 28 hodín denne. V Českej republike iba 11, 2 percenta lekárov pracuje na viac ako jeden pracovný úväzok. Podľa tejto štatistiky by sme mali byť dvakrát pracovitejší ako naši susedia.

Analýza INEKO vychádza z údajov roku 2010; zahŕňa povolania lekár a zubár. Jej slabinou je, že neobsahuje súčet úväzkov lekárov, ktorí pracujú pre farmaceutické firmy, venujú sa vede, výskumu, pedagogickej činnosti alebo podnikaniu. Tieto formy práce akoby prácou neboli a nevyžadovali si žiaden (pracovný) čas. Aj bez započítania týchto činností vyznievajú zistenia INEKO v neprospech lekárov. Realita je však oveľa horšia a v skutočnosti na ňu dopláca najviac pacient.

Zdravotná starostlivosť musí byť zabezpečená 24 hodín denne. Z nemocničných lekárov pracuje až 80 percent na viac úväzkov. Vykonávajú ústavné pohotovostné služby (ÚPS). Ak by sme prácu v ÚPS premietli do pracovného času, tak každý slúžiaci lekár má ďalších 0,3 až 0,5 úväzku navyše. Ani tento diel práce lekárov analýza do úvahy neberie. Možno preto, lebo ju povoľuje zákonník práce - lekár môže mať aj pracovné soboty. Tie síce odpracuje, ale v zápočte rokov pri odchode do dôchodku akosi chýbajú. Čím je človek starší, tým viac pociťuje únavu. Lekári sú navyše unavenejší o odpracované soboty.

Podľa analýzy INEKO pätina lekárov na Slovenku má viac ako jednu prácu. Pri zahrnutí práce nemocničných lekárov v ÚPS by sme sa možno dopracovali k tomu, že každý druhý lekár má viac ako jeden úväzok. O čom to vypovedá? Sú naši lekári extrémne pracovití a ešte k tomu aj nezištní? Alebo len využívajú nedostatky systému? S istotou môžeme konštatovať, že tento stav nie je dobrý pre pacienta. Ten predsa potrebuje čerstvého a oddýchnutého lekára. Ak by platila priama úmera medzi množstvom lekárom odvedenej (formálne vykázanej?) práce a zdravým pacienta, Slováci by boli najzdravší v Európe či na celom sveta. Ruku na srdce, nie je to tak.

 

Pokračovanie tu...

 

Späť