Výmenné lístky: Konfety na kar slovenského zdravotníctva

07.02.2013 09:00

Diskusia o výmenných lístkoch je ďalšou ukážkou nekompetentnosti slovenských politikov. Ak sa nezačnú meniť zásadné veci, z lístočkovej vojny ostanú len konfety na kar slovenského zdravotníctva.

Lístok, nelístok - pacientovi to môže byť úplne ukradnuté. Chorý človek potrebuje rýchlu, kvalitnú a primerane dostupnú zdravotnú starostlivosť. Výmenné lístky na dosiahnutie tohto cieľa nemajú žiaden vplyv. Sú len zástupnou témou pre politických exhibicionistov, ktorí opakovane zlyhávajú pri manažovaní zdravotníctva.

Výmenný lístok má zástancov aj odporcov. V skutočnosti však ide o seriózne posúdenie stavu pacienta a jeho prípadné odoslanie k špecialistovi, ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje. Ak by výmenné lístky podporili takýto trend, prospelo by to lekárom, ale najmä pacientom. V tejto súvislosti musím priznať, že ak to má skutočne fungovať, aj my, lekári, sa musíme zbaviť istého alibizmu.

Pokračovanie tu...

 

Späť