O iniciatíve proti úplatkom

Hovoriť, že úplatky v zdravotníctve neexistujú by bolo klamstvo. Prečo, ale sú a kde je príčina ? Možno si pacienti myslia, že ak lekárovi niečo dajú urobí viac akoby mal. Predstava, že množstvo vyoperovaného nádoru je úmerná výške úplatku je absurdná. Taktika a stratégia operácie má úplne iné pravidlá. Argument, že to tak chodí už odpradávna, takisto neobstojí. Skoncujme s nesprávnymi tradíciami.

Príčina a zodpovednosť je na oboch stranách. Na strane dávajúceho a aj na strane prijímajúceho. Tento problém nevyrieši žiadny morálny ani etický kódex. Môžeme ho vyriešiť jednoducho. Lekári nebudú brať a pacienti nebudú dávať. Chyba je na oboch stranách.

Riešením je zásadovosť, morálny prístup a profesionalita. Vrátim sa o niekoľko mesiacov späť do doby, keď sme dali výpovede. Vtedy sme si hrdo pripli odznaky s textom „ Nemôžem byť ticho – aj kvôli Vám - VÝPOVEĎ“

Tak ma napadlo prečo, my lekári, teraz, tak hrdo, nenosíme iné odznaky s textom „ Ďakujem, ÚPLATKY NEBERIEM“ ?